maj 28, 2022

Förebyggande arbete och hårda straff

Gängkriminalitet är en av våra i dagsläget största sammhälsproblem. Jag anser inte att det är uppgörelser och skjutningar som är det största problemet även om det är det som får media. Problemet är ju den kriminella verksamhet som pågår inom gängen som är så pass stor så att liv inte är något värt för att bevara och få sin kriminella verksamhet att växa. Denna verksamhet är inget som syns i vare sig Dagens Industri eller andra nyhetsmedia. Hade denna verksamhet varit på den lagliga sidan skulle den vunnit Gasellpriser och fått börspåverkan. Men nu sker den i det fördolda och liksom en virus är den obehagligt kuslig när den näst intill osynligt kryper närmare och närmare. Det handlar om droghandel, utpressning , beskyddarverksamhet m.m. och det skadar vårt samhälle likt röta som får fäste i en husgrund.

Vi måste bearbeta detta från två håll. Givetvis måste vi ha straff som avskräcker men det räcker inte. När man hamnar i ett läge där straff döms ut eller man gör kalkyler över risken att åka fast och då vilket straff man får i förhållande till ”vinsten” är det redan försent. Vi måste se till så att unga inte hamnar i miljöer där man kommer i kontakt med denna verksamhet. Det handlar om att ge förutsättningar för idrottsföreningar att i tid ”plocka upp” dessa i sin verksamhet och kamratskap men även om att helt enkelt erbjuda mer vuxna bland dessa unga som kan visa på gott föredömme men även ta med på andra aktiviteter. Jag startade för egen del upp ett kompisprojekt för ett antal år sedan i ett utanförskapsområde. Skolan ställde upp med lokaler såsom slöjdlokal och matsal/kök. Flera föräldrar tog sig tid att på kvällstid engagera sig bland nyfikna barn och det skapades nya kontakter och engagemang. Jag hoppas och tror att det hjälpte några barn att få en tryggare och stabilare tillvaro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *