november 28, 2021

Pandemins komplexitet

Den rådande pandemin har som vi alla så väl vet skapat stor skada för både individer och näringsliv vilket får långtgående konsekvenser.
Tyvärr tror jag att en av de större negativa konsekvenser ännu inte synliggjorts på det sätt jag är övertygad om att den kommer att göra. Många har hamnat i depressioner, ensamhet och ibland även i uppgivenhet. Att jobba hemifrån och att vårt tidigare invanda och självklara liv behövde sig en tankeställare är helt klart en fördel men som så mycket annat blir det kännbart när pendeln slår med full kraft åt motsatt håll. Det som i många fall skapar den negativa delen i detta och som hos många blir allvarligt är att inte kunna påverka sin egen situation. Det blir samma negativa effekt som vid utbrändhet dvs ”förlamande” och energilöshet. Att själv välja om jag vill kunna jobba från köksbordet två dagar i veckan för det passar in i mitt livspussel är en sak men att inte få välja utan det blir ett tvingande nytt arbetssätt utan normala rutiner och fikaraster skadar i längden.

Vi behöver här alla hjälpas åt att ha lite kontroll på varandra. Att en student missar allt omkring studerandet med kårverksamhet m.m. kan för många tyckas som en mindre viktig del och istället se ett problem i hur studierna kan klaras av på distans. Men för en enskild student kan det skapa en enorm besvikelse och mental kroppslig påverkan då det kan ha varit den moroten som höll studiemotivation och energi uppe i de förberedande studierna. Många gånger som detta och i liknande situationer hamnar man då i kläm i sina egna drömmar och omvärldens logiska förklaringar. Att så som sig bör behöva utrycka och nästan plikttroget berätta om att man ändå är lyckligt lottad som har lärare och teknik till hjälp så studierna kan genomföras trots en rådande pandemi är någon man logiskt uttalar men inombords känner man en besvikelse som bara växer.

Ta hand om varandra och bejaka att vi alla är individer vilket gör att mina tankar troligen inte passar in som lösning åt någon annan än just mig. Försök även att hjälpas åt att hitta glädjeämnen framåt i tiden för att bredda perspektiven från en allt mer kortare planeringshorisont.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *